Snowboard сервис

ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ


Мал сервис 800 ден.
Нанесување на восок 800 ден.
Острење на кантови 500 ден.
Лепење 1500 ден.